مقالات

بهینه سازی تولید تخم در گله طیور:

بهینه سازی تولید تخم در گله طیور:


سن مرغ تخمگذار 

اگر می خواهید مرغ هایتان تعداد بیشتری تخم تولید کنند لازم است شرایط و وضعیت کلی آنان را به دقت مورد بررسی قرار دهید. اغلب مرغ های تخمگذار در طول 2 الی 3 سال اول زندگی تولید تخم خوبی دارند. پس از این دوره تولید تخم آنان به تدریج کاهش می یابد. بنابراین جهت تخمگذاری بهتر و بیشتر لازم است مرغ هایی با سن کمتر از 3 الی 4 سال پرورش دهید. هر چند مرغ های سالم با سنین بالاتر می توانند تولید تخم را ادامه دهند اما در مقایسه با مرغ های جوان تر تعداد کمتری تخم می گذارند.

روشنایی

تولید تخم به شدت وابسته به مقادیر نور دریافتی توسط مرغ تخمگذار است. مرغ ها بطور طبیعی با افزایش طول روز تعداد بیشتری تخم می گذارند علی الخصوص در طول بهار و تابستان و در فصول سرد سال به دلیل کمبود روشنایی تولید تخم شان کاهش می یابد. مرغان تخمگذار جهت تولید بهتر معمولاً به 14 الی 16 ساعت روشنایی در طول روز نیاز دارند. بنابراین در فصول سرد سال لازم است جهت افزایش تولید تخم از نوردهی مصنوعی استفاده نمایید تا پرندگان تخمگذار مقادیر کافی نور در اختیار داشته باشند.

سلامت

تولید تخم به شدت وابسته به وضعیت سلامت یک مرغ تخمگذار می باشد. مرغ های سالم در مقایسه با مرغ های بیمار تعداد بیشتری تخم می گذارند. بنابراین همواره شرایط سلامت مرغ های تخمگذارتان را بر طبق یک برنامه ی منظم مورد نظارت و کنترل قرار دهید. مطمئن شوید که مرغ ها هیچ مشکل پنهان سلامتی ندارند. آنها را از تمامی انگل ها و آفات در امان نگه دارید. انگل های داخلی مانند کرم ها و انگل های خارجی مانند مایت ها و شپش ها می توانند تأثیر زیادی بر سلامت طیور داشته باشند. این انگل ها همچنین موجب کاهش سرعت تخمگذاری شده و یا در برخی موارد می توانند تولید تخم را متوقف کنند. در کنار این ها برخی از سایر بیماریها نیز می توانند تولید تخم را کاهش داده و یا متوقف کنند. به عنوان مثال عفونت تنفسی می تواند باعث شود که مرغ ها تخم های کمتری گذاشته و یا تولید تخم را متوقف کنند.

معرفی کالا