مقالات

اثرات ناشی از مصرف ذرت آلوده به کپک در طیور :

اثرات ناشی از مصرف ذرت آلوده به کپک در طیور :

▪️تضعیف سیستم ایمنی
▫️کاهش میزان رشد و کیفیت لاشه
▪️کاهش راندامان تولید گوشت و تخم مرغ
▫️عدم پاسخ مناسب به واکسیناسیون
▪️افت مصرف خوراک یا قطع آن
▫️افزایش بروز مشکلات پا
▪️سندرم افتادگی پا
▫️افزایش مرگ و می

معرفی کالا