مقالات

طرح توجیهی پرورش بلدرچین سال 85

تهيه شده در سال 1385

بسمه تعالي

وزارت تعاون

معاونت طرح و برنامه

دفتر امور اقتصادي و تسهيلات بانكي

طرح توجيهي پرورش بلدرچين

به ظرفيت

420000 قطعه

 

 

1خلاصه طرح:

موضوع طرح: پرورش بلدرچين

دستگاه صادره كننده مجوز: وزارت جهاد كشاورزي

ظرفيت اسمي توليدات: 420000 قطعه

نوع توليدات: بلدرچين

تعداد شاغلين: 20 نفر

سرمايه گذاري كل طرح: 6852.88 ميليون ريال

سرمايه گذاري ثابت: 6631.09 ميليون ريال

سرمايه در گردش: 221.79 ميليون ريال

درآمد ساليانه: 4030 ميليون ريال

سود ويژه: 1306.31 ميليون ريال

دوره بازگشت سرمايه: 5.0 سال

نرخ بازدهي سرمايه: %19.9 درصد

مشخصات سرمايه گذاري طرح:

2مقـدمه:

بلدرچين در قرن يازدهم ميلادي در ژاپن و يا چين اهلي شده است .در ژاپن از سال 1910 ميلادي به بعد براي

استفاده از تخم و گوشت به طرز وسيعي پرورش و از راه اصلاح نژاد گله هاي گوشتي و تخمي بدست آمده است.

امروز نيز در ژاپن مصرف آن بسيار قابل توجه مي باشد. بغير از ژاپن ،كشورهاي انگلستان ، فرانسه ، آلمان ، روسيه ،

ايتاليا ، چين و هنگ كنگ در اين زمينه فعاليتهاي توليدي دارند.

بلدرچين حيواني است با خصوصيت پرندگان وحشي شكاري بسيار پرجنب و جوش و متحرك ولاجرم بايد در

وضعيتي قرار گيرد كه امكان پرواز و خيز داشته باشد. ميزان پروتئين موجود در گوشت اين پرنده از پروتئينهاي

پرندگان معمولي 5 تا 10 درصد بيشتر است همچنين بسياري از انواع اسيدهاي آمينه كمياب كه در ساير پرندگان

يافت نمي شود در گوشت اين پرنده موجود مي باشد.

در زمان بيرون آوردن جوجه از تخم ، وزنش 7 گرم است. با تغذيه اصولي و مناسب وزنش در سن 5-6 هفتگي يعني

موقع كشتار به 150 گرم مي رسد و وزن گوشت خالص و تميز 120 گرم مي باشد . لذا بدليل رسيدن به وزن

مطلوب در 55 روزگي معمولا كشتار ميشود تا وزن 150 گرم گوشت خالص را بدست آورند.

وزن تخم بلدرچين تقريبا 10 گرم است در مقايسه با تخم مرغ از نظر مواد غذايي غني تر است و با در نظر گرفتن

اينكه 5 عدد تخم بلدرچين با يك تخم مرغ برابري مي كند اما فسفر آن 5 برابر ، آهن 8 برابر ، ويتامين B12پانزده

برابر تخم مرغ مي باشد.

سرعت رشد بلدرچين خيلي سريع مي باشد. بلدرچين نر در 36 روزگي و ماده در 42 روزگي به بلوغ جنسي مي

رسد در حاليكه مرغ از 4/5 ماهگي به بلوغ جنسي ميرسد.تولك در بلدرچين يكماهه بوده و توليد تخم سالانه در

حدود 280-300 عدد مي باشد. مقاومت بلدرچين به بيماريها خيلي بيشتر از مرغ است. براي پرورش اين پرنده به

مكان بزرگي نياز نداريم و معروفترين نژادهاي آن عبارتند از : نژاد اروپايي ، ژاپني ، آمريكاي شمالي و كاليفرنيايي

مي باشد.

راندمان تخم درصد مرگ و مير از اول تا كشتار 10 درصد نرمال مي باشد كه در اين طرح بدليل طول زياد جمع

آوري تخم 15 روز معمولا به حدود 30 درصد افزايش داده است . معمولا بلدرچين ها در قفس نگهداري مي شوند و

در قسمتي از قفس نسبت ماده به نر مي بايست 2 به 1 باشد. براي توليد تخم هاي نطفه دار سن بلدرچين مادر

نبايد از 6 ماهگي تجاوز كند . بنابراين هر 6 ماه يكبار گله تعويض مي شود كه مي توان نماما بصورت گروهي گله را

تعويض نمود و اين تعويض با سلكسيون بلدرچين ماده موجود در سالنهاي پرورش انجام و جايگزين گله مادر مي

شود . حداكثر درصد توليد تخم مرغ نطفه دار در سنين 70-80 روزگي مي باشد.

سرعت رشد جوجه بلدرچين خيلي سريع بوده و بنابراين بايد درصد پروتئين جيره غذايي آنها زياد باشد. درصد

پروتئين در جيره غذايي سه هفته اول زندگي 25-28 پيشنهاد مي شود . درصد پروتئين جيره غذايي در بلدرچين

هاي مادر تخمي 20 درصد بوده و مي توانيم مقدار كلسيم جيره غذايي پلت را 2 درصد افزايش دهيم.

30.000001

قيمت واحد قيمت كل

(ريال) (ميليون ريال)

150 10000

0.000001

مساحت هزينه واحد هزينه كل

(متر مربع) (ريال) (ميليون ريال)

218 50000 4350 خاكبرداري 1

150 150000 1000 حصاركشي 2

3 فضاي سبز ، خيابان كشي 20 200000 100

388 - -

0.000001

مساحت زير بنا هزينه واحد هزينه كل

(متر مربع) (ريال) (ميليون ريال)

1 ساختمان اداري و سرويس ها 60 1200000 50

165 1100000 150 مادري گله سالن 2

3630 1100000 3300 پرورش سالن 3

220 1100000 200 كشي جوجه سالن 4

5 اطاق جمع آوري تخم 33 1100000 30

220 1100000 200 كشتار انتظار سالن 6

180 1200000 150 كشتارگاه 7

60 1200000 50 سردخانه 8

150 1000000 150 دان انبار 9

10 ساختمان نگهبان و سرايدار 20 1000000 20

22 1100000 20 موتورخانه 11

4760 - 4320

رديف شرح

متراژ زمين

1- سرمايه گذاري ثابت طرح

1-1- زمين محل اجراي طرح:

15000

رديف شرح

2-1- محوطه سازي:

جمع

:ساختمانها -3-1

جمع

4هزينه كل

(ميليون ريال)

2 سيستم اطفاي حريق 6

3 منبع آب منبع 5000 ليتري 18

4 مخزن ذخيره سوخت منبع 6000 ليتري 14

5 موتور برق اضطراري 80

6 موتور پمپ ومتعلقات 30

7 تاسيسات گرمايش و سرمايش 50

8 تاسيسات سردخانه 30

9 سيستم تهويه 15

10 حفر و تجهيز چاه يك حلقه 80

358

4-1- تأسيسات و تجهيزات:

35

مشخصات فني

جمع

رديف شرح

برق رساني(حق انشعاب و نصب تابلو و ترانس و كابل 1

كشي و سيم كشي هاي مربوطه)

50

هزينه واحد هزينه كل

(ريال) (ميليون ريال)

1 قفس گله مادري 7000 عدد 35 5000

2 باكس بندي سالن پرورش 4000 مترمربع 30 7500

3 تجهيزات جوجه كشي 3 دستگاه 210 70000000

15 5000000 دستگاه 3 اتوماتيك دانخوري 4

23.1 55000 عدد 420 آبخوري 5

14 3500000 دستگاه 4 پركن دستگاه 6

7 آسياب و ميكسر 1 دستگاه 120 120000000

36 12000000 دستگاه 3 هيتر 8

9 باسكول يك تني 1 دستگاه 4 4000000

5.2 2600000 دستگاه 2 بندي بسته هيتر 10

492.3 - -

واحد

5-1- ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي :

تعداد

جمع

رديف نام ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي

6قيمت واهد هزينه كل

(ريال) (ميليون ريال)

90 90000000 1 نيسان وانت 1

90 - -

هزينه كل

(ميليون ريال)

11 1

7 2

10 3

28

هزينه كل

(ميليون ريال)

25 1

20 2

7 3

52

8-1- هزينه هاي قبل از بهره برداري:

رديف شرح

تهيه طرح و نقشه هاي مربوطه

اخذ جواز تاسيس و ساير مجوزها

حقوق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگي

جمع

7-1- تجهيزات اداري و كارگاهي:

رديف شرح

لوازم اداري(ميز- صندلي- فايل- گوشي تلفن و ...)

لوازم آشپزخانه

ساير

جمع

6-1- وسايل نقليه و وسايل حمل و نقل داخل كارخانه:

تعداد

جمع

رديف شرح

7هزينه كل

(ميليون ريال)

150 زمين 1

2 محوطه سازي و ساختمانها 5147.5

3 تاسيسات و تجهيزات 358

4 وسايط نقليه 90

5 ماشين آلات و تجهيزات 492.3

6 تجهيزات اداري و كارگاهي 28

7 هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده(5 % جمع بالا) 313.29

8 هزينه هاي قبل از بهره برداري 52

6631.09 جمع

رديف شرح

هزينه هاي ثابت طرح

89.2

هزينه كل

ريالي(هزار ريال) ارزي (دلار) (ميليون ريال)

600 1200 500 (تن) مصرفي دان 1

12.5 2500 5 (تن) مكمل مواد 2

3 پوشال (تن) 20

4 مواد ضد عفوني كننده 6

38 0.2 190000 (عدد) مصرف يكبار ظروف 5

110 500 220 سلفون 6

96 1.2 80000 (عدد) كارتن 7

882.5

2- هزينه هاي جاري طرح:

جمع

رديف شرح

1-2- مواد اوليه و بسته بندي:

مصرف ساليانه هزينه واحد

9حقوق ماهيانه حقوق ساليانه

(ريال) (ميليون ريال)

48 4000000 1 طرح مدير 1

2 كارمند مالي و اداري 24 2000000 1

24 - 2

16.8

40.8

حقوق ماهيانه حقوق ساليانه

(ريال) (ميليون ريال)

30 2500000 1 دامپزشكي تكنسين 1

72 2000000 3 كشي جوجه كارگر 2

120 2000000 5 سالن كارگر 3

4 كارگر جمع آوري تخم 48 2000000 2

48 2000000 2 بندي بسته كارگر 5

24 2000000 1 آسياب كارگر 6

24 2000000 1 سردخانه كارگر 7

24 2000000 1 نگهبان 8

24 2000000 1 راننده 9

24 2000000 1 انباردار 10

438 - 18

306.6

744.6

785.4

مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما (معادل 70% جمع حقوق)

جمع كل

جمع

جمع كل حقوق و مزاياي پرسنل : توليدي + غير توليدي

2-2- حقوق و دستمزد پرسنل غير توليدي:

تعداد

مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما (معادل 70% جمع حقوق)

جمع كل

جمع

رديف شرح

3-2- حقوق و دستمزد پرسنل توليدي:

رديف شرح تعداد

10هزينه واحد هزينه كل

(ريال) (ميليون ريال)

1 برق كيلو وات ساعت 8 200 40000

4 800 5000 ليتر بنزين 2

3.3 165 20000 ليتر گازوئيل 3

15.3 - -

ارزش دارايي

(ميليون ريال) درصد مبلغ درصد مبلغ

102.95 2 514.75 10 5147.5 ساختمانها و سازي محوطه 1

17.9 5 42.96 12 358 تجهيزات و تاسيسات 2

9 10 18 20 90 نقليه وسايط 3

24.62 5 49.23 10 492.3 تجهيزات و آلات ماشين 4

2.80 10 5.6 20 28 كارگاهي و اداري تجهيزات 5

157.27 - 630.54 - جمع

رديف شرح

استهلاك

4-2- هزينه سوخت و انرژي:

واحد

جمع

شرح رديف مصرف ساليانه

5-2- استهلاك و تعمير و نگهداري:

تعمير و نگهداري

11هزينه

(ميليون ريال)

1 مواد اوليه و بسته بندي 882.50

2 حقوق و دستمزد 785.40

3 سوخت و انرژي 15.30

4 تعمير و نگهداري 157.27

630.54 استهلاك 5

6 پيش بيني نشده (5%جمع رديف 1 الي 92.02 (4

2563.03

هزينه

(هزار ريال) درصد مبلغ درصد مبلغ

882.50 100 0.00 0 882.50 بندي بسته و اوليه مواد 1

235.62 30 549.78 70 785.40 كاركنان دستمزد و حقوق 2

12.24 80 3.06 20 15.30 انرژي و سوخت 3

125.81 80 31.45 20 157.27 نگهداري و تعمير 4

40.30 100 0.00 0 40.30 (فروش %1) فروش و اداري هزينه 5

0 0 13.26 100 13.26 (ثابت سرمايه هزار در دو)كارخانه بيمه 6

59.82 65 32.21 35 92.02 نشده بيني پيش 7

0 0 630.54 100 630.54 استهلاك 8

1356.29 - 1260.30 - 2616.59

هزينه ثابت هزينه متغير

6-2- جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد:

جمع

رديف شرح

جدول هزينه هاي جاري طرح

جمع

رديف شرح

12هزينه كل

(هزار ريال)

1 مواد اوليه (2 ماه مواد اوليه و بسته بندي) 147.08

221.79

جمع

(ميليون ريال)

1 سرمايه گذاري ثابت 6579.09

2 هزينه هاي قبل از بهره برداري 52.00

221.79 درگردش سرمايه 3

6852.88

74.71

جدول سرمايه گذاري:

جمع

رديف هزينه هاي طرح

سرمايه در گردش:

جمع

رديف شرح

تنخواه گردان (20 روز هزينه هاي توليد به جزء هزينه مواد 2

اوليه و بسته بندي)

13ميزان توليد ارزش واحد ارزش كل

(تن) (هزار ريال) (ميليون ريال)

3740 22000 170 (تن) گوشت 1

230 0.25 920000 (عدد) تخم 2

60 300 200 (تن) كود 3

4030 - 920200

جدول فروش :

جمع

رديف شرح

14كل درآمد فروش =

هزينه ثابت

سود ناويژه :

ميليون ريال 1413.41 سود ناويژه = - فروش ساليانه

محاسبه سود ويژه :

سود ناويژه : ميليون ريال

ميليون ريال

ميليون ريال

40.80

40.30

1413.41

- حقوق و دستمزد پرسنل اداري

- هزينه هاي اداري و فروش

1-

هزينه متغير

فروش كل

كسر مي شود: هزينه هاي عملياتي شامل:

هزينه هاي توليد ساليانه

ميليون ريال 1899.61 =

= قيمت تمام شده واحد محصول

100× = 47.1% درصد

جمع هزينه هاي ساليانه توليد =

ظرفيت ساليانه توليد

3 - قيمت تمام شده هر واحد توليد:

4 - قيمت فروش كالا :

ريال

هزينه ثابت توليد

2616590.43

4030 ميليون ريال

محاسبه نقطه سر به سر :

هزينه متغير توليد- فروش

ميزان فروش در نقطه سر به سر :

15ميليون ريال

ميليون ريال

ميليون ريال

ميليون ريال 2974.94

ميليون ريال 2318.40

ارزش افزوده ناخالص =( تعمير و نگهداري + سوخت و انرژي + مواد اوليه و بسته بندي)-(فروش كل)

73.8% درصد

ارزش افزوده خالص

فروش كل

ارزش افزوده ناخالص

ارزش افزوده ناخالص :

57.5%

ارزش افزوده خالص =( استهلاك قبل از بهره برداري + استهلاك دارائيها)-(ارزش افزوده ناخالص)

= ارزش افزوده ناخالص به فروش

= ارزش افزوده خالص به فروش

=

درصد = فروش كل

سرمايه گذاري ثابت

دوره بازگشت سرمايه :

= 5.0 سال

سرمايه گذاري ثابت طرح

سود ويژه قبل از كسر ماليات

- سود ويژه قبل از كسر ماليات 1306.31

نرخ بازدهي سرمايه :

= 19.9% درصد

سود ويژه قبل از كسر ماليات

سود عملياتي : 1332.31

كسر مي شود: هزينه هاي غيرعملياتي شامل:

- استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري (دو ساله) 26.00

16

معرفی کالا