مقالات

جوجه های یکروزه ی قرقاول، بلدرچین، کبک چوکار:

جوجه های یکروزه ی قرقاول، بلدرچین، کبک چوکار:

جوجه های یکروزه ی قرقاول، بلدرچین و کبک چوکار در 1 هفته ی اول پس از هچ نیازمند دمای حدود 35 درجه ی سلسیوس در دستگاه مرغ مادر مصنوعی می باشند که این دما پس از 1 هفته به ازای هر 3 روز به اندازه ی 5 درجه کاهش یافته و این روال تا پایان دوره ی پرورشی جوجه ها در دستگاه مرغ مادر مصنوعی ادامه می یابد. این جوجه ها به سرعت پر در می آورند و به همین دلیل به اندازه ی جوجه های مرغ و بوقلمون به گرما نیاز ندارند.

جهت حفظ دمای مطلوب برای جوجه های یکروزه ی قرقاول، بلدرچین و کبک چوکار؛ لازم است از نزدیک مراقب آنها باشید. اگر جوجه ها زیر چراغ جمع شده اند یعنی اینکه بسیار احساس سرما می کنند؛ اگر آنها از منبع حرارتی دور شده و بال های خود را از هم باز نموده و نفس نفس می زنند نشانگر این است که گرمازده شده اند و اگر در نقاط مختلف دستگاه پخش شده اند یعنی اینکه دما در حد مطلوبی بوده و جوجه ها احساس راحتی می کنند.

معرفی کالا