مقالات

پرریزی در طیور:

پرریزی در طیور:
ریختن و رشد مجدد پر معمولا یک بار در سال اتفاق می افتد اگرچه پر ریزی در بعضی مرغها دوبار در سال و ندرتا فقط یک بار در دو سال اتفاق می افتد. در مرغ وحشی پرریزی با تخم گذاری ارتباطی ندارد. به هر حال تحت تاثیر اهلی شدن، دوره تخم گذاری به تدریج تا فصل پرریزی طولانی شده است.
ژنها تولید، تداوم و طول دوره تخم گذاری را تحت تاثیر قرار داده و باعث می شوند که یک مرغ خوب در سرتاسر ۱۲ ماه دوره تخم گذاری، تولید بالایی داشته باشد. نتیجه اینکه، یا مرغ دیر پرریزی می کند (بعد از یک دوره طولانی تخم گذاری) ویا اینکه همزمان پرریزی کرده و تخم گذاری می کند. در مقابل در مرغ کم تولید و در مان پرریزی تخم گذاری متوقف می شود.
ترتیب پرریزی بخشهای بدن مرغ نسبتا مشخص است. و معمولا به ترتیب سر، گردن، بدن (شامل سینه، پشت و شکم) بال و دم شروع به پرریزی میکنند. در پرریزی نظم خاصی وجود دارد. برای مثال پرهای اولیه قبل از پرهای ثانویه می ریزند. ایتدا پرریزی از پرهای داخلی شروع می شود تا به پرهای محوری (خارجی ) برسند و باقی مانده به ترتیب تا اخرین پر ریخته می شود. خارجی ترین پر اولیه سر بال است. تقریبا ۶ هفته برای رشد مجدد پرهای اولیه لازم است.
ترتیب پرریزی پرهای ثانویه همانند پرهای اولیه منظم نیست، ولی اغلب به همان ترتیب است. شمارش پرهای ثانویه از پر محوری به سمت بدن به صورت ۱۱، ۱۲، ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۰، ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹، ۱ گزارش شده است. پر محوری در زمان ریختن پر ثانویه نزدیک به خود می ریزد.

معرفی کالا