مقالات

علائم تخمی که جنین با موفقیت داخل آن در حال رشد و نمو می باشد عبارتند از:

 

 

 

علائم تخمی که جنین با موفقیت داخل آن در حال رشد و نمو می باشد عبارتند از:               

شبکه ای واضح از رگ های خونی که از مرکز تخم به سمت بیرون اشاعه یافته اند.

اگر از یک “کندلر” ضعیف استفاده کنید فقط قادر به تشخیص نیمه ی شفاف موجود در ته تخم (محل کیسه ی هوایی) و نیمه ی تاریک تر موجود در سر تخم (محل رشد و نمو جنین) خواهید بود.

با یک نطفه سنج (کندلر) خوب می توانید قادر به دیدن ناحیه ی تیره رنگ (مربوط به) جنین واقع در مرکز رگ های خونی باشید. همچنین به احتمال قوی قادر به دیدن چشمان جنین نیز خواهید بود که تیره ترین نقاط در داخل تخم هستند.

اگر خوش شانس باشید ممکن است حرکت جنین را نیز مشاهده نمایید.

                        

 

 

 

معرفی کالا