تاریخچه جوجه کشی

 تاریخچه جوجه کشی

 

برای آنکه از تخم مرغ جوجه بیرون بیاید، باید آن تخم مرغ گرم بماند. مرغ برای گرم نگاه داشتن تخم مرغها و بیرون آمدن جوجه از آنها، روی تخم می‌خوابد، ولی ممکن است تخم مرغ را به صورتی دیگر نیز گرم نگاه داشت و از آن جوجه بیرون آورد، دستگاهی که برای جوجه‌کشی، تخم مرغ را گرم نگاه می‌دارد ماشین جوجه کشی نام دارد. با ماشین جوجه کشی اردک و غاز و بوقلمون و حتی مرغان شکاری را نیز از تخم بیرون آورده‌اند.
ماشین جوجه کشی چیزی است شبیه به فر خوراک‌پزی. نخستین ماشینهای جوجه کشی با چراغ نفتی گرم می‌شد و مراقبت فراوان لازم داشت. خطر این بود که دما از اندازۀ لازم بسیار بالاتر یا پایین‌تر رود. بیشتر ماشینهای جوجه کشی کنونی با برق گرم می‌شوند. ثابت نگاه داشتن دمای آنها بسیار آسان است. دمایی که برای جوجه کشی لازم است حدود 40 درجه است. تخم مرغها را گاهی زیر و رو می‌کنند تا همه جای آنها یکسان گرم شود. هوای داخل ماشین باید علاوه بر گرمی تازه و مرطوب بماند
در بیمارستانها دستگاهی شبیه به همین ماشین جوجه کشی دیده می‌شود. این دستگاه مخصوص نگاهداری نوزادانی است که ضعیف و لاغر به دنیا آمده‌اند. باید این نوزادان را همان گونه که در بدن مادرشان گرم بوده‌اند گرم نگاه دارند. معمولاً پس از چند روز ماندن در آن چنان بزرگ ونیرومند می‌شود که دیگر احتیاج به این مادر مصنوعی ندارند. با این مادرهای مصنوعی جان هزاران نوزاد را ازخطر مرگ رهانیده‌اند.
 

انتخاب تخم مرغهای جوجه کشی
 
کیفیت , شکل و  وضع ظاهری تخم مرغ تاثیر چشم گیری بر درصد جوجه آوری دارد  لذا در انتخاب تخم مرغ های جوجه کشی بایستی به نکات زیر توجه کرد
نطفه داری
اندازه تخم مرغ
شکل تخم مرغ
تمیز بودن تخم مرغ
کیفیت مناسب پوسته تخم مرغ
کیفیت داخلی تخم مرغ
انتخاب تخم مرغ مناسب جهت جوجه کشی
کیفیت ، شکل و  وضع ظاهری تخم مرغ تاثیر چشم گیری بر درصد جوجه آوری دارد ، لذا در انتخاب تخم مرغ های جوجه کشی بایستی به نکات زیر توجه کرد.
 
نطفه داری
 
تخم مرغ نطفه دار تخم مرغی است که اسپرم و تخمک در ناحیه شیپور با هم ترکیب شده باشند  اگر نطفه داری بالا نباشد بیشتر تخم مرغهایی که در ماشین جوجه کشی گذاشته شوند به جوجه تبدیل نخواهند شد و بایستی دور ریخته شوند مشخص کردن نطفه داری تخم مرغ اهمیت اقتصادی دارد زیرا اگر قبل از فساد تخم مرغ بتوان نطفه دار نبودن ان را تشخیص داد می توان آنرا در ماشین قرار نداده و جهت مصرف به بازار عرضه نمود  عوامل متعددی نطفه داری را تحت تاثیر قرار می دهند که این عوامل عبارند از:
 
نژاد
 
نطفه داری در مرغ های سبک مانند لگهورن بیشتر از ۹۰ در صد و در نزاد های سنگین حدود ۸۵ در صد است  معمولا در نژاد های سنگین به علت کم بودن میل جفت گیری , باروری کمتر از نژاد های سبک است.
وضعیت خروس
 
خروس مورد استفاده باید فعال باشدو به اندازه کافی اسپرم تولید کند  خروسها باید به طور متناوب مورد استفاده قرار بگیرند تا استراحت کافی داشته باشندباید اغلب از خروسهای جوان استفاده شود معمولا خزوسهای نژاد سبک از ۵ ماهگی  و نژاد های سنگین از ۶ تا ۷ ماهگی  میتوانند اسپرم تولید کنندپس از سال دوم قدرت باروری خروسها به تدریج کم می شود و معمولا پس از ۶ تا ۸ ماه که از آنها استفاده شده باشد باید آنها را حذف نمود البته از خروسهایی که ارزش ژنتیکی خوبی دارند مدت زمان بیشتری استفاده می شود.
 
نسبت خروس به مرغ
 
برای به دست آوردن نطفه داری بالا باید نسبت خروس و مرغ متناسب باشددر نژاد های سبک به ازای هر ۱۵ مرغ یک خروس و در نژاد های نیمه سنگین به ازای هر ۱۲ مرغ یک خروس و در نژاد های سنگین به ازای هر ۱۰ مرغ یک خروس کافی  خواهد بود.
 
وضعیت تغذیه گله مادر
 
کمبود بعضی از ویتامین ها به ویژه A و  E و نیز کمبود پروتئین جیره باعث کاهش نطفه داری میگردد.
 
وضع و شرایط آب و هوایی
 
در هوای گرم یا سرد تولید اسپرم کاهش میابد لذا هوای سرد که گاهی باعث یخ زدن تاج و در نتیجه کاهش اسپرم می گردد مبادرت به قطع تاج می شود  همچنین  در هوای بسیار گرم جمع آوری تخم مرغ ها  جهت جوجه کشی انجام نمی شود.
 
نور
 
وجود نور کافی در سالن های پرورش در نطفه داری تاثیری دارد , زیرا باعث ترشح هورمون های غده هیپوفیز شده و در نتیجه رشد بیضه ها و تولید اسپرم افزایش می یابد.
 
میزان تولید تخم مرغ
 
هر اندازه میزان تخمگذاری بیشتر باشد درصد نطفه داری بیشتر می شود زیرا در مرغ های تخم گذار خوب تمام اعمال فیزیولوژیکی به خوبی انجام میگیرد و تمایلات جنسی در این گونه مرغ ها بالاست.
 
اندازه تخم مرغ
 
در اوایل تخم گذاری که اندازه تخم مرغها کوچک است درصدنطفه داری کمتر  است ولی به تدریج با افزایش وزن تخم مرغ درصد نطفه داری افزایش  می یابد.
 
سن مرغ مادر
 
در مرغهای خیلی مسن و یا خیلی جوان درصد نطفه داری پایین است البته در نژاد های سبک نطفه داری در سنین پایین نیز بالاست  , در صورتی که در نژاد سنگین نطفه داری در سنین بالا افزایش می یابد.
 
روش جفت گیری
 
خویش جفتی دارای اثر منفی در نطفه داری است و هر چه درجه هم خونی افزایش یابد درصد نطفه داری کاهش می یابددر مقابل آمیخته گری سبب افزایش درصد نطفه داری می گردد.
 
 
 
 
 

 

 

 

معرفی کالا