مطالب

کاهش زیان مرغداران با جلوگیری از نوسان قیمت جوجه یکروزه

 در سال 94 صعنت مرغداری بازار آرامی را در قیمت خوراک و دان تجربه نمود اما قیمت جوجه یکروز به عنوان یکی از اساسی ترین نهاده ها که قیمت تمام شده در هر دوره پرورش ارتباط مستقیمی با آن دارد نوسانات شدیدی را در فاصله های زمانی کوتاه داشت که این امر به عنوان یکی از دلایل مهم در عدم امکان برنامه ریزی تولید و زیان مرغداران مطرح می باشد.
امین فرهادی - مدیرعامل اتحادیه مرغ گوشتی استان لرستان - در گفتگو با خبرنگار ITPNews، از مشکلاتی که نوسان قیمت جوجه یکروزه برای مرغداران به وجود آورده و راهکار پیشنهادی می گوید: قیمت تمام شده مرغ تا حد زیادی میزان سود را برای تولید کننده تعیین و تضمین می کند، این قیمت تحت تاثیر قیمت نهاده ها به ویژه نهاده موثری همچون جوجه یکروزه می باشد.
فرهادی ادامه داد: با وجود اینکه امسال نهاده های دان و خوراک بازار آرامی را تجربه کرد اما به دلیل عدم ثبات در قیمت جوجه یکروزه، علاوه بر اینکه مرغداران را در مقاطع ای دچار زیان بسیاری کرد امکان برنامه ریزی برای رقابت در بازارهای صادراتی را نیز کاهش داد و این در حالی است که به دلیل مازاد تولید به شدت نیازمند صادرات هستیم.
وی با اشاره به هزینه زیادی که طرح خرید مرغ شرکت پشتیبانی امور دام به دولت تحمیل نموده است، بیان داشت: اجرای طرح خرید مرغ شرکت پشتیبانی امور دام همواره به زیان مرغداران و دولت تمام شده است زیرا هزینه سرباری را به دولت تحمیل نمود و همچنین به دلیل فروش مرغ به زیر قیمت خرید، مرغداران را دچار زیان کرده است.
وی افزود: اگر کرایه حمل ، سردخانه و عوامل دیگر در نظر بگیریم خرید هر کیلو مرغ حدود 9000 تومان برای دولت هزینه دارد که در هنگام فروش به نصف این قیمت به بازار عرضه می نماید، به عبارتی دولت سود دلالان را تضمین شده در اختیار آنها قرار می دهد.
مدیرعامل اتحادیه مرغ گوشتی استان لرستان اظهار داشت: این مبلغ می تواند درغالب یارانه نقدی برای خرید جوجه یکروزه در اختیار مرغداران قرار گیرد و یا اینکه برای تولید جوجه یکروزه با نرخ مناسب در واحدهای مرغ مادر صرف شود به این شکل با کمک به یکی از این دو بخش ثبات قیمت به بازار جوجه یکروزه باز خواهد گشت.
فرهادی با بیان اینکه راه اندازی زنجیره تولید نیز می تواند تا حد زیادی قیمت این نهاده موثر را متعادل سازد، افزود: تولید در غالب زنجیره هزینه ها را در بخش های مختلف از جمله تامین جوجه یکروزه کاهش خواهد داد زیرا پیوستگی حلقه های تولید موجب ثبات و روشن شدن قیمت ها در تمام بخش ها می شود.
به گفته وی تا زمانی که هر یک از زیر بخش ها انفرادی عمل نمایند با بازار نهاده سلیقه ای رفتار خواهد شد در صورتی که اگر گروهی عمل شود با مدیریت مناسب می توان نهاده ها را با قیمت مناسب تامین و هزینه های تولید را کاهش داد.
مدیرعامل اتحادیه مرغ گوشتی استان لرستان تصریح کرد: برای اینکه این زنجیره ها بازده مناسب و مداوم داشته باشند بهتر است توسط اتحادیه استان ها مدیریت شوند همچنین شرایط لازم برای تنظیم بازار نیز در اختیار آنان قرار گیرد.

معرفی کالا